Cormedical

Operácia Dupuytrenovej kontraktúry

[parenttitle]

Príprava na zákrok:

10 min

Opakovanie zákroku:

nie je potrebné

Dĺžka zákroku:

60 – 90 min

Želaný výsledok:

po 1 mesiaci

300 €

Ide o fibroproliferatívne ochorenie, ktoré má nejasnú etiológiu. Často sa vyskytuje u starších mužov, menej u žien. Postihuje prevažne dlane a prsty, kde sa objavia tuhé uzly, ktoré prechádzajú do pruhov. Na našej klinike tieto problémy riešime operačne.

Pred výkonom prebehne konzultácia, kde Vám poskytneme podrobné vysvetlenie a informovanie ohľadom výkonu a prípadných komplikácií.

  • alergia na niektorú zložku anestetika, prítomnosť infekcie v mieste zákroku