Cormedical

MUDr. Ivan Kubačka, PhD.

Skúsenosti / prax: 30 rokov

Špecializácia: Chirurg, špecialista v oblasti mamológie a onkochirurgie

Vyštudoval Jesseniovú lekársku fakultu v Martine, dlhodobo pôsobil v Dolnooravskej Nemocnici MUDr. J.N. Jégeho v Dolnom Kubíne a neskôr pôsobil ako primár a prednosta chirurgickej kliniky v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.

Počas chirurgickej praxe získal 2 atestácie v odbore všeobecná chirurgia a 1 špecializačnú v odbore onkochirurgia. Zúčastnil sa mnohých certifikovaných stáži na chirurgických klinikách vrámci Slovenskej Republiky a zahraničia v oblasti plastickej chirurgie, koloproktológie a onkochirurgie /Royal Boston Hospital, Veľká Británia/.

V súčasnosti sa venuje estetickej medicíne a vykonáva chirurgickú prax vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline.